Verplichte rij- en rusttijden buschauffeur

Een offerte is gebaseerd op één of twee chauffeurs die de autocar besturen. Het is belangrijk dat de rij- en rusttijdenwetgeving kan nageleefd worden voor de veiligheid maar ook om veel tijdverlies te vermijden bij controles. Daarom is het belangrijk de voorgestelde uurregeling in het programma te volgen.

Belangrijk is te weten is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Een nieuwe regeling in voege getreden in mei 2009 stelt de opdrachtgever of zijn afgevaardigde immers mede-aansprakelijk als hij de chauffeur aanzet tot een overtreding. Meer info hierover.

Busreis met één chauffeur

Er zijn een aantal basisregels na te leven:

  • er mag maximum ononderbroken 4u30 gereden worden;
  • na 4u30 moet er een onderbreking van 45 minuten volgen;
  • de totale rijtijd mag maximaal 9 uur per dag bedragen (2x/week 10 uur);
  • de dagelijkse rust bedraagt minimaal 11 uur in een periode van 24 uur (3x/week mag dit ingekort tot 9 uur).

Deze laatste regel is heel belangrijk want dit betekent dat de periode van een dagreis niet langer kan duren dan 13 uur (3x/week 15 uur). Te rekenen vanaf het moment dat de chauffeur in de bus stapt aan de garage tot hij de bus terug heeft afgezet en naar huis vertrekt.

Besparingstip voor Parijs, Londen, Disneyland Paris, Parc Asterix ...
Voor deze bestemmingen ben je volgens bovenstaande regel al verplicht om met 2 chauffeurs te reizen bij een dagreis. Dit zal de prijs algauw met 250 euro of meer verhogen. Toch is er een mogelijkheid om dit te voorkomen. Zorg ervoor dat de bus ter plaatse minstens 9 uur stilstaat, dan kan deze busreis uitgevoerd worden met één chauffeur. Hij neemt immers ter plaatse dan een dagelijkse rust van 9 uur en mag dan opnieuw 13 uur werken ...

Een buschauffeur mag maximaal 6 dagen na elkaar werken gevolgd door 45 uur rust. Bij een buitenlandse reis kan dit worden verlengd tot maximaal 12 dagen gevolgd door 90 uur rust.

Busreis met twee chauffeurs

Op de basisregels die we hierboven beschreven is er één uitzondering indien er twee chauffeurs de busreis  uitvoeren. Dan mogen ze samen 21 uur onderweg zijn gevolgd door een rustperiode van 9 uur ononderbroken. Dit betekent dat je zo in één traject tot Barcelona of andere verdere bestemmingen kan rijden.

Deze korte beschrijving is niet compleet en slechts een uittreksel uit de wetgeving. De volledige wetteksten betreffende rij- en rusttijden kan je raadplegen op www.wegcode.be